;

AVÍS LEGAL

A través d’aquest Avís Legal s’estableix la informació general que els prestadors de serveis a través de la Agència Andorrana de Protecció de dades es veuen obligats a posar a disposició dels usuaris en compliment de la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de Protecció de Dades Personals i el Decret 9-6-2010, d’aprovació del Reglament de l’Agència andorrana de protecció de dades per això se l’informa del següent:

Dades d’Identificació i titularitat del domini:

S’informa als usuaris que aquest domini pertany a GRUP ESPORTS PIRINEUS SL (d’ara en endavant GEP amb número de registre NRT: L-706682-T

      1. Web: www.miccamp.com
      2. Mail de contacte: info@micsports.es

Acceptació, Accés i Ús del lloc Web:

Aquest Avís Legal, regula l’accés i utilització de la informació esportiva i els serveis oferts per la pàgina web www.miccamp.com (en endavant web) que GEP posa a disposició dels usuaris.

L’accés a la mateixa implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal.

GEP pot oferir a través de la web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà a l’usuari en cada cas concret.

Per visitar la web, no s’exigeix la prèvia subscripció o registre com usuari, sense prejudici de que per a l’ús de determinats serveis o continguts del mateix, com competicions, concursos, sorteigs, jocs, torneigs… S’ha de realitzar tal registre com a usuari. En aquest cas s’indicarà expressament a través de formularis les garanties que els assisteixen en matèria de protecció de dades personals.

Les dades dels usuaris obtinguts a través de tal subscripció o registre, estaran protegits mitjançant contrasenyes designades per a la organització. L’usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d’usos autoritzats per tercers. Qualsevol ús no consentit o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la web hauran de notificar-ho a info@micsports.es

L’usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de les dades personals que comuniqui i es compromet i responsabilitza a mantenir la informació facilitada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació actual. El tractament de les dades de caràcter personal subministrades per l’usuari es realitzarà per GEP, amb subjecció a la Política de Privacitat continguda al web i que l’usuari en el seu cas acceptarà.

GEP no es fa responsable davant dels usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a GEP, ni per l’ús que d’aquestes dades facin tercers aliens.

L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. Així mateix l’usuari s’obliga a no utilitzar el web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d’aquest amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un gaudiment normal de la mateixa per altres usuaris.

De la mateixa manera, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en el web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals GEP presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, o qualsevol dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar alteracions en els sistemes informàtics de la web o de tercers.

Exempció de responsabilitat:

GEP, no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir, ni dels danys que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari o als fitxers i documents que s’emmagatzemin com a conseqüència d’un possible virus a l’ordenar l’usuari o un mal funcionament del navegador.

Tampoc es fa responsable en cas d’infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers, ni l’incompliment de tercers que pugui afectar els usuaris del web de GEP. Els danys i perjudicis que pugui causar la suplantació de personalitat d’un tercer efectuada per un usuari a través del portal, serà responsabilitat de qui l’hagi efectuat.

Propietat Intel·lectual i industrial:

Tots els continguts del web, excepte que s’indiqui el contrari són propietat GEP i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el codi font, els textos, imatges, logos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web.

Igualment tots els noms comercials, marques, logos o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la llei.

GEP, no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el web i els serveis oferts en la mateixa.

L’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial d’ GEP. Per tant queda totalment prohibida l’explotació total o parcial de qualsevol dels continguts que apareixen al web.

Publicitat:

Part del lloc web podria tenir continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors seran, en aquest cas, els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web compleix les lleis que en aquest cas poden ser d’aplicació.

GEP no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En aquest cas per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web, poden dirigir-se a la següent direcció de correu electrònic: info@micsports.es

Comunicacions comercials o promocionals:

La direcció de correu electrònic de l’usuari és una dada de caràcter personal ja que permet identificar-te, per això mitjançant la seva recollida a través de les vies de captura d’aquest lloc web, l’usuari autoritza expressament a GEP al seu tractament per l’enviament de comunicacions comercials o promocionals relacionats als productes i serveis que presta a través de la pàgina web.

Aquestes comunicacions estaran precedides per la paraula publicitat al començament del missatge i identificaran clarament a GEP. No obstant l’usuari pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment per a la recepció de comunicacions comercials amb la simple notificació a la direcció de correu electrònic info@micsports.es

Promocions i sorteigs:

És possible que en algun moment, de forma totalment gratuïta i a les famílies que ho sol·licitin, us fem arribar unes participacions que estaran vinculades al sorteig de la loteria de la ONCE per un dia concret. Cada participació està valorada en 3 euros, les famílies poden vendre-les i d’aquesta forma autofinançar-se el campus. El premi de la participació guanyadora és un Ipad mini. GEP no comunicarà, ni farà públic en cap moment el nom del guanyador.

Enllaços:

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de www.nikecamp.com i no s’aplica als enllaços o pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.

GEP no és responsable del contingut de cap de les web de destí d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una web a la que arribi des del lloc web, ni de cap canvi o actualització de tal pàgines.

Queda exclosa qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats als usuaris per l’ús de dispositius tècnics d’enllaços, directoris i eines de cerca, que permetin als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

Queda expressament prohibida la introducció d’hipervincles amb fins publicitaris comercials o d’associació a pàgines web alienes a GEP que permetin l’accés a la web d’ GEP sense consentiment i/o autorització expressa.

Xarxes socials:

L’usuari pot unir-se als Grups que GEP té en les seves xarxes socials. L’usuari que es faci seguidor de qualsevol Grup que tingui GEP, accepta les Condicions d’ús i Política de Privacitat de la xarxa social que correspongui.

Protecció de dades de caràcter personal:

En compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari podrà remetre a GEP, les seves dades de caràcter personal a través dels formularis que apareixen incorporats en diferents seccions de la pàgina web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que donen compliment a les exigències establertes en la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Tanmateix, s’informa als usuaris que GEP tractarà les seves dades personals amb estricte subjecció a la Política de Privacitat continguda en aquest lloc web https://miccamp.com/politica-de-privacidad/ acceptada en aquest cas per l’interessat, i sota les següents condicions:

Responsable del tractament

GRUP ESPORTS PIRINEUS SLSLU

Finalitat del tractament

Gestió de la inscripció en el CAMPUS i, en cas d’haver indicat, enviament de publicitat pròpia, d’altres empreses MICSports i/o de terceres empreses patrocinadores de l’esdeveniment.

La informació es conservarà mentre duri el torneig, i durant els 10 anys següents si no s’indica el contrari

Legitimació del tractament

Tractem la seva informació per prestar-li el servei sol·licitat i en el cas d’enviament de publicitat, pel seu consentiment.

Destinataris de cessions

Les seves dades seran cedides a les empreses de MICSports que s’enumeren en la informació addicional, en cas de consentir l’enviament de publicitat.

Drets de les persones interessades

Té dret a oposar-se al tractament de les dades, a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal i com s’explica a la informació addicional.

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la política de privacitat que trobarà a http://nikecamp.es/politica-de-privacidad/

Tractament de les dades de menors d’edat:

En compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personal, quan GEP procedeixi al tractament de dades de menors de 13 anys requerirà el consentiment dels pares, tutors o representants legals.

Per això, GEP, ha articulat uns procediments que garanteixen que s’hagi comprovat de mode efectiu l’edat del menor, i l’autenticitat del consentiment prestat en el seu cas, pels pares, tutors o representants legals. En aquest sentit, cada cop que un menor participi en un esdeveniment organitzat per GEP, se sol·licitaran les dades d’identitat del pare o tutor, la seva direcció postal, així com la direcció de correu electrònic amb la finalitat de recaptar el consentiment patern, també una còpia del DNI i/o llibre de família, mitjançant la qual queda clarament determinada la filiació.

Modificació de l’Avís Legal:

GEP es reserva el dret a desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment l’Avís Legal de la present pàgina web, motiu pel qual l’usuari haurà de llegir-ho periòdicament.

Llei aplicable i Jurisdicció:

En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, GEP i l’usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fur, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals d’Andorra.